Öğrenci Kulüpleri

Galatasaray Üniversitesinde öğrencilerin ders dışı faaliyetleri Üniversite Yönetim Kurulunun kabul ettiği Yönerge ve İç Tüzük hükümleri uyarınca yürütülmektedir.

Öğrenciler bir öğretim görevlisi başkanlığında ilgi alanlarına uygun konularda faaliyet göstermek amacı ile çeşitli kulüpler kurabilmektedirler.