Misyon, Vizyon, Değerler

Misyon

Toplumsal gelişime katkıda bulunmak için, uluslararası işbirliklerini ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen köklü bir eğitim ortamında sorgulayıcı, araştırmacı, çağdaş değerlerle donanmış nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Bilime katkıları ve eğitimde işbirlikleri ile öncü, mezunlarıyla toplumun geleceğinde söz sahibi, uluslararası bir araştırma üniversitesi olmaktır.

Temel Değerler
  • Bilgiyi toplumsal gelişim için üretmek, kullanmak ve yaymak
  • Sürekli iyileştirme ile her alanda mükemmeliyet arayışı
  • Öğrenci ve çalışan odaklılık
  • Uluslararası işbirliği ve paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkiler
  • Akademik özgürlük ve farklılıklara saygı 
  • Eğitim ve araştırmada evrensel etik değerlere bağlılık
  • Yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik
  • Toplumsal ve çevresel duyarlılık